Chào bạn, dưới đây là chính sách bảo mật 11BET

Dưới đây là một bản trích chính sách bảo mật của nhà cái 11bet:

  1. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và sử dụng thông tin này chỉ cho các mục đích cần thiết để cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
  2. Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ khách hàng như tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và thông tin tài khoản. Chúng tôi sử dụng các thông tin này để xác nhận danh tính của khách hàng, quản lý tài khoản khách hàng và cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
  3. Chúng tôi không chia sẻ hoặc bán thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi yêu cầu bởi pháp luật hoặc các cơ quan chính quyền.
  4. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Chúng tôi sử dụng một số công nghệ bảo mật như mã hóa SSL và Firewall để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng trên mạng.
  5. Chúng tôi cũng sử dụng các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng trong trường hợp lưu trữ thông tin này trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin cá nhân được lưu trữ trong một môi trường an toàn và được truy cập bởi các nhân viên được ủy quyền của chúng tôi.
  6. Chúng tôi đảm bảo rằng thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo vệ theo quy định trong Chính sách Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi.
  7. Nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến thông tin cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các thông tin liên hệ có sẵn trên trang web của chúng tôi.

Chúng tôi hi vọng rằng Chính sách Bảo mật của chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách chúng tôi sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​nào về Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

  1. Chúng tôi sẽ không yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân nếu không cần thiết hoặc yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin không liên quan đến dịch vụ chúng tôi cung cấp.
  2. Chúng tôi sử dụng cookie và công nghệ tương tự để thu thập thông tin về khách hàng và cải thiện trải nghiệm của khách hàng trên trang web của chúng tôi. Khách hàng có thể chọn từ chối cookie hoặc chỉ định khi nào cookie được chấp nhận trong cài đặt trình duyệt của mình.
  3. Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật này theo thời gian và chúng tôi khuyến khích khách hàng xem xét lại Chính sách này định kỳ để cập nhật về các thay đổi mới nhất.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.